Покана за публично обсъждане на материали за проекта на Бюджет на община Перник за 2023 г.