Списък на одобрените кандидати по процедура за подбор на персонал по Проект “Грижа в дома” в Община Перник