Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Перник и Предложение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво