Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за обект изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) – Перник