Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрен проект на ПУП-ПЗ на част от поземлен имот с идентификатор 05760.114.266 за обект: Базова станция №PER0108.А000-BOSNEK в поземлен имот с проектен идентификатор 05760.114.1008-„За телекомуникационно съоръжение“, в местност „Ридо“ по КККР на с. Боснек