Поставяне на автоматичен външен дефибрилатор по проект BGLD-3.002-0010 “Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности”