Информация по проект „Нова възможност за младежка заетост” на Агенция по заетостта