Община Перник приключи дейностите по реализиране на проект „Повишаване качеството на социалните услуги в Домашен социален патронаж – Перник чрез създаване на подходяща и ефективна инфраструктура“, финансиран от Фонд „Социална закрила“