Пресконференция за представяне на  целите и дейностите по проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“