Протокол за класиране на кандидатите, участвали в конкурс за длъжността началник отдел “Инвестиционно проектиране и контрол на строителството” “