Заповед №1883/19.10.2022 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес