Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз в имот с идентификатор 55871.514.177 в гр. Перник, община Перник“ с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК“ АД