Община Перник удължава процедура за подбор на персонал по проект „Изграждане и функциониране на център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в Община Перник“