Заповед №1277/09.08.2022 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес