Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за „Разширение на дейността на съществуваща площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55871.507.647, гр. Перник, община Перник, област Перник “ с възложител „УНИКО 99“ ООД