Заповед №1118/07.07.2022 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес