Заповед за определяне на СОЗ около водовземни съоръжения: Сондаж №7, Сондаж №8, Сондаж №9 от находище на минерална вода “Рударци”, с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник – изключителна държавна собственост