Одобрени за финансиране проектни предложения, кандидатствали за подкрепа в Пилотната сесия на Общински фонд “Култура”