Обявление на Управителния съвет на общински фонд “Култура” – Перник за одобрените за финансиране проектни предложения, кандидатствали за подкрепа в Пилотната сесия на фонда