Съобщение за публично обявяване по заявление от ДП НКЖИ, за откриване за процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Струма