Съобщение във връзка с изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни мрежи и съоръжения на територията на с. Драгичево, Община Перник