Покана за пресконференция по проект “Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност /основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки/ в ДГ №9 “Калина Малина” филиал “Проучване”