Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Покана за избор на партньори BG05M9OP001-2.056 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2