Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за изработен проект за ПУП – специализирана план-схема на елементи на техническата инфраструктура, за обект по Обособена позиция №1: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Перник“, Подобект 2: „Водопровод от кв. „Иван Пашов“ (кв. „Димова махала“) до кръгово кръстовище на кв. Изток