Покана проект „Изграждане на социални жилища в кв. “Тева” – Общинска сграда с капацитет 100 души“