Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционното предложение за „Изграждане на търговски комплекс в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55871.509.8 и 55871.509.10 по КККР на гр. Перник, община Перник, област Перник“ с възложител „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД