Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилна инсталация /трошачна машина и пресевна машина/ и материално оползотворяване на строителни отпадъци“ на площадка разположена в ПИ № 00933, землището на с. Студена, Община Перник, с възложител БГНОВА АД