Протокол за класиране на кандидатите, участвали в Конкурс за длъжността – главен експерт (държавен служител), отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“, Община Перник