Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Списък с класиране на кандидати от проведена процедура за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0029-С01 «Предоставяне на услугата «Наблюдавано жилище» в гр. Перник