Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Списък с допуснати и недопуснати кандидати, участващи в процедура за подбор на персонал по Проект № BG05M9OP001-2.019-0029-С01 «Предоставяне на услугата «Наблюдавано жилище» в гр. Перник» по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.