Заповед за обявяване на настъпване на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от зърнено-житни култури на територията на община Перник