Система за определяне на резултатите за конкурс за длъжността – началник отдел, отдел ИЕО