Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в Конкурс за длъжността – началник на отдел (държавен служител), отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“, Община Перник