Съобщение за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане при произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.