Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността – Началник отдел, отдел „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност“, Община Перник