Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността – Началник отдел, отдел „Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет“, Община Перник