Обявление за конкурс за длъжността – началник на отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“