Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт в отдел “Инвестиции, екология и озеленяване