Обявление за конкурс за длъжността – началник на отдел, отдел „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност“