Обявление на решение №510/22.04.2021 г. за поправка на Решение №440/02.03.2021 г. на Общински съвет–Перник