Съобщение за заявление на “Стомана Индъстри” АД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения