Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №618/14.04.2021 г. на кмета на Община Перник, Община Перник ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността – Секретар на Община Перник