Покана за публично обсъждане намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Перник