Инвестиционно предложение на “Топлофикация Перник” АД за „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“

На основание чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ брой 25/2003 г.), Община Перник   У В Е Д О М Я В А   Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Топлофикация … Продължете с четенето на Инвестиционно предложение на “Топлофикация Перник” АД за „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“