Обявление за конкурс за предоставяне управлението на социална услуга „КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР” на територията на община Перник