Уведомление за инвестиционно предложение на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД за изместване на участък от газопроводно отклонение за гр.Перник