Резултати от проведен Етап 1 – документално съответствие от процедура за подбор на персонал по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник” – Компонент 2