Днес бе издаден нотариален акт за безсрочно ограничено вещно сервитутно право върху земята, по която преминава новото трасе на Главен клон 2 на градския водопровод