Обявление на разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/