Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Списък с класиране на кандидати от проведена процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Перник” ПО ОП РЧР 2014-2020 – компонент 2